De werkzaamheden zoals deze beschreven staan op de website worden momenteel nog niet uitgevoerd. Zodra de stichting de werkzaamheden uit gaat voeren,wordt u via deze website nader bericht

Deze website is nog onder constructie

Home

Laatste
nieuws

Links

Ervaringen

Contact/
Informatie


Stichting Chauffeurshulp Nederland


De stichting biedt hulp aan de beroepsmatige Nederlandse weggebruiker met betrekking tot beroepsgerelateerde ingrijpende gebeurtenissen en vraagstukken daaromtrent. Zij stelt zich het volgende ten doel:
  • Directe en indirecte hulp aan de beroepsmatige Nederlandse weggebruiker
  • Persoonlijke opvang en begeleiding
  • Ondersteuning en advies
  • Telefonische hulpdienst
  • 24/7 bereikbaarheid
  • Themadagen en lotgenotencontact

Daadwerkelijke hulp wordt geboden door deskundige en professionele hulpverleners.

Uitgesloten van hulp zijn personen die niet in Nederland woonachtig zijn. Bij twijfel over acceptatie van de hulpvraag zal altijd eerst door het bestuur een beslissing worden genomen.

Stichting Chauffeurshulp Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dankzij deze ANBI-status zijn giften aan de Stichting Chauffeurshulp Nederland aftrekbaar.

Uw donatie is welkom op NL 51 RABO 01025.41.523

ErvaringenTouringcarchauffeur J.J.

Naar aanleiding van mijn persoonlijke ervaringen als beroepschauffeur wil ik jou daar, als lezer van deze website, deelgenoot van maken. Daarvoor is het wel 'noodzakelijk' dat ik je even mee terug neem in de tijd. Het is zomer 1998. Als touringcarchauffeur ben ik, J.J.,.....
 
Lees verder...

 


Chauffeur (Gauke) komt met de schrik vrij, 5 personen raakten ernstig gewond bij drama op A4

Al jaren werkte ik met veel plezier als vrachtautochauffeur, totdat ik op 29 juni 2005 betrokken raakte bij een ernstig verkeersongeval op de autosnelweg. Het werd een dag om nooit meer te vergeten.

De vo.....
 
Lees verder...

(c) van Kesteren Webdesign 2010